Tổ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu đến năm 2030 gồm 24 thành viên, do ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng.

Tham dự tổ công tác còn có đại diện Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu; và đại diện các Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp.

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham gia Tổ công tác còn có lãnh đạo và đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước...

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu đến năm 2030 phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, ngày 12/12/2015, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được tất cả 196 bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã được thông qua, và đi đến một Thỏa thuận buộc tất cả các nước cắt giảm lượng phát thải khí carbon.

Mục tiêu của Thỏa thuận này là giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này dưới 2 độ C, rồi tiếp đó cùng thúc đẩy nỗ lực để xuống còn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp./.

(Vietnam+)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
710