Ngày 8/8, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tham dự có đại diện đến từ các Bộ tham gia các hành động, nhiệm vụ trong kế hoạch gồm: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ… và chuyên gia của các tổ chức quốc tế GIZ, UNDP.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch là xác định các hoạt động phù hợp, các giải pháp ứng phó với BĐKH của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020 và 2021 – 2030, nhằm thực hiện đầy đủ các quy định áp dụng cho Việt Nam và tận dụng cơ hội do Thỏa thuận Paris mang lại, giảm nhẹ tác động của BĐKH đến nước ta.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục KTTV&BĐKh đã trình bày dự thảo Kế hoạch đến năm 2030 thực hiện Thỏa thuận Paris về Khí hậu, trọng tâm là thực hiện các cam kết về giảm nhẹ phát thải KNK – tăng trưởng xanh và thích ứng với BĐKH trong Đóng góp dự tính quốc gia tự quyết định (INDC).

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Các Bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến 2030,  Chương trình REDD+, các dự án thực hiện theo cơ chế phát triển sạch (CDM), các dự án về thích ứng với BĐKH… Nhiệm vụ duy nhất mang tính bắt buộc trong giai đoạn này là “cập nhật báo cáo Đóng góp quốc gia tự quuyết định và đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong giảm nhẹ phát thải KNK để tham gia đánh giá nỗ lực toàn cầu năm 2018”, do Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành địa phương thực hiện.

Việc giảm nhẹ KNK sẽ bắt buộc từ sau năm 2020, nên giai đoạn 2021 – 2030 sẽ có 3 hoạt động mới bắt buộc phải triển khai theo yêu cầu của thỏa thuận Paris, đó là: Đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong giảm nhẹ KNK (Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp), xây dựng kế hoạch giảm phát thải KNK, tăng trưởng xanh phù hợp điều kiện quốc gia cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương (các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp), Rà soát, Bổ sung các quy định giảm nhẹ phát thải KNK, thực hiện tăng trưởng xanh trên cơ sở yêu cầu quốc tế, kinh nghiệm thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 (Bộ TN&MT, các Bộ, ngành).

Giai đoạn này không có yêu cầu bắt buộc về các hoạt động thích ứng nên các hoạt động vẫn bám sát định hướng trong Chiến lược quốc gia về BĐKH và Chiến lược phòng chống thiên tai. 20 nhiệm vụ thích ứng sẽ tập trung vào các nội dung: Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát khí hậu; đảm bảo an sinh xã hội; ứng phó với nước biển dâng và ngập lụt đô thị.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề ra nhiều hành động nhằm chuẩn bị nguồn lực về con người, công nghệ, tài chính để thực hiện các cam kết và góp phần chuyển đổi nên kinh tế theo hướng các-bon thấp, chống chịu cao; Thiết lập và vận hành Hệ thống giám sát công khai, minh bạch (MRV); Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi và tập trung nỗ lực quốc gia trong ứng phó với BĐKH.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Ủy ban quốc gia về BĐKH là cơ quan chỉ đạo, Bộ TN&MT là đầu mối giúp Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện. Các Bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, có thời hạn định kì báo cáo tình hình trước ngày 31/10 hằng năm.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận nhiều vấn đề xung quanh việc lựa chọn các hoạt động đưa vào kế hoạch, chuẩn hóa nội dung các nhiệm vụ và mức độ ưu tiên thực hiện, những vướng mắc cần khắc phục để tăng tính khả thi… Các ý kiến này sẽ được Cục KTTV tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch để Bộ TN&MT sớm trình Chính Phủ phê duyệt trong năm 2016.

Theo Khánh Ly (http://baotainguyenmoitruong.vn)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
280