Quyết định Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ủy ban có chức năng tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn để liên quan đến biến đổi khí hậu
Xem chi tiết tại file đính kèm:
QD 43 TTg thanh lap UBQG ve BDKH
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article