Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huê, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 476-CV/BCĐTNB ngày 01/8/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 7028/BNN-KH ngày 19/8/2016 giao  nhiệm vụ thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho một số đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT.

Chi tiết văn bản xem tại đây

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
443