Quyết định, bổ sung tổ chức, nhân sự của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Xin nhấn vào liên kết sau để tải tài liệu về máy, .pdf (142KB): Download


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article