Quyết định ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020Xin nhấn vào liên kết sau để tải tài liệu về máy (.pdf, 3,2MB ): Download
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article