Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và PTNT được thành lập tháng 1 năm 2008 nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo Chương trình trong việc triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu trong ngành Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và PTNT được thành lập tháng 1 năm 2008  nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo Chương trình trong việc triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu trong ngành Nông nghiệp và PTNT. 

Nhiệm vụ chính của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và PTNT bao gồm: đề xuất các cơ chế chính sách, cơ cấu nguồn vốn và nhu cầu kinh phí hàng năm; đầu mối phối hợp hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các nhà tài trợ, tổ chức xã hội và tổ chức Quốc tế trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật công nghệ cho việc thực hiện Chương trình. 


Văn phòng đã chủ trì xây dựng Khung Chương trình hành động thích ứng Biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT, được Bộ phê duyệt tháng 9/2008. Trong khuôn khổ đó, Văn phòng đang là đầu mối xây dựng và tổng hợp các đề xuất dự án, nghiên cứu về biến đổi khí hậu thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành. Một cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu cũng đang được hình thành và sẽ giới thiệu rộng rãi thông qua giao diện Website tại địa chỉ occa.mard.gov.vn

 

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

1.     Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Trưởng ban.

2.     Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban thường trực.

3.     Ông Nguyễn Bỉnh Thìn, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và HTQT, Tổng cục Thủy Lợi)- Phó trưởng ban.

4.     Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoà - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy viên.

5.     Ông Vũ Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Uỷ viên.

6.     Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt , Phó Vụ trưởng Vụ Tài Chính - Uỷ viên.

7.     Ông Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên.

8.     Ông Nguyễn Xuân Diệu, Q. Cục trưởng Cục Quản lý đê điều & PCLB (nay là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy Lợi)- Uỷ viên.

9.     Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi (nay là Giám đốc Ban CPO) - Ủy viên.

10.  Ông Trần Thế Xường, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Ủy viên.

11.  Ông Đinh Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thuỷ sản và Nghề muối - Ủy viên.

12.  Ông Lê Viễn Chí, Phó Cục trưởng Cục Nuôi trồng Thuỷ sản - Ủy viên.

13.  Ông Tăng Minh Lộc, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

14.  Bà Phạm Minh Thoa, Phó Cục trưởng Cục Lâm Nghiệp - Ủy viên.

15.  Ông Vũ Văn Đài, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và BVNL Thuỷ sản - Ủy viên.

16.  Ông Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Ủy viên.

17.  Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam - Ủy viên.

18.  Ông Tô Trung Nghĩa, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi - Ủy viên.

19.  Ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi - Ủy viên.

20.  Ông Đinh Vũ Thanh, Trưởng phòng (nay là Phó Vụ trưởng), Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường- Ủy viên thư ký, thường trực Ban chỉ đạo.

Ban chỉ Chương trình hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu ngành NN&PTNT có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Khung chương trình, Chương trình hành động và các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu (lĩnh vực nông nghiệp và PTNT)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article