CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Xây dựng Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050
Đơn vị thực hiện Nhóm Tư vấn Đào Trọng Tứ
Thời gian 3 - 7
Mô tả Xây dựng được Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050
Kinh phí (tr đồng) 0
Nguồn kinh phí
Tiến độ Đã hoàn thành
Tài liệu đính kèm Chưa có