CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Thông tư hướng dẫn lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu trong xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2011-2015.
Đơn vị thực hiện Nhóm Tư vấn Nguyễn Mạnh Hoàng
Thời gian 3 - 7
Mô tả Xây dựng được Chỉ thị hướng dẫn lồng ghép BĐKH
Kinh phí (tr đồng) 0
Nguồn kinh phí
Tiến độ Đã hoàn thành
Tài liệu đính kèm Chưa có