CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu cơ sở khoa học, công nghệ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH.38)
Đơn vị thực hiện Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 6.3
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có