CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH.40)
Đơn vị thực hiện Trung tâm Điều tra Đánh giá Tài Nguyên Đất, Tổng Cục Quản lý Đất đai
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 5.6
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có