CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án . Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH.42)
Đơn vị thực hiện Trường Đại học Mỏ Địa Chất
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 7.2
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có