CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH.43)
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 4.9
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có