CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu cơ sở khoa học phân vùng sinh thái thích nghi với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản tại vùng đồng bằng sông cửu long (BĐKH.44)
Đơn vị thực hiện Viện Kinh Tế và Quy hoạch Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 4.65
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có