CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại mới trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao dưới tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp quản lý thích ứng để giảm thiểu thiệt hại (BĐKH.45)
Đơn vị thực hiện Viện Bảo Vệ Thực Vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 5.8
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có