CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ổn định và liên kết các giồng cát ven biển tại các tỉnh Trung Bộ để tạo thành đê biển tự nhiên nhằm giảm thiểu tác động của mực nước biển dâng (BĐKH.48)
Đơn vị thực hiện Viện Sinh Thái và Bảo vệ Công trình
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 5.8
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có