CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH.57)
Đơn vị thực hiện Trường Đại Học Cần Thơ
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 4.5
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có