CSDL BĐKH ngành NN-PTNT > Chương trình-dự án

Dự án

Tên cương trình, dự án Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại (BĐKH.61)
Đơn vị thực hiện Viện Thủy Văn Môi trường và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Thủy Lợi
Thời gian 8 - 8
Mô tả
Kinh phí (tr đồng) 5.9
Nguồn kinh phí
Tiến độ 2014 - 2015
Tài liệu đính kèm Chưa có