Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. Biến đổi khí hậu có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác động bên ngoài, hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển. Biểu hiện của BĐKH là sự gia tăng nhiệt độ khí quyển trên bề mặt trái đất, làm băng tan, mực nước biển dâng, thay đổi chế độ mưa và gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai bất thường.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article