TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU

Biến đổi khí hậu(BĐKH) là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH là do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển hay trong khai thác sử dụng đất.

THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIÊTNAM

Biến đổi về nhiệt độ trong công trình này đã xem xét về biến đổi nhiệt độ không khí trung bình tháng I, tháng VII và nhiệt độ không khí trung bình năm.

Nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng mới

Khi điều kiện khí hậu thay đổi, đối tượng sản xuất nông nghiệp lại nhạy cảm với môi trường, do vậy các nghiên cứu đã được thực hiện để lựa chọn các giống cây trồng mới, các kỹ thuật canh tác mới nhằm thích ứng với điều kiện môi trường và khí hậu thay đổi.

Hiệu quả từ các dịch vụ khuyến nông

Trước nhu cầu phát triển kinh tế và có cả sức ép về điều kiện tự nhiên, khí hậu, dịch vụ khuyến nông đã được nhà nước đầu tư nhằm chuyển giao nhanh các TBKT vào sản xuất để đối phó và thích ứng với thay đổi khí hậu.

Hiệu quả chuyển giao giống cây trồng mới năng suất cao

Trong khi diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, chuyển giao các giống cây trồng mới nhằm duy trì và tăng sản lượng là giái pháp tối ưu nhằm đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với BĐKH.