Trước nhu cầu phát triển kinh tế và có cả sức ép về điều kiện tự nhiên, khí hậu, dịch vụ khuyến nông đã được nhà nước đầu tư nhằm chuyển giao nhanh các TBKT vào sản xuất để đối phó và thích ứng với thay đổi khí hậu.

Trước nhu cầu phát triển kinh tế và có cả sức ép về điều kiện tự nhiên, khí hậu, dịch vụ khuyến nông đã được nhà nước đầu tư nhằm chuyển giao nhanh các TBKT vào sản xuất để đối phó và thích ứng với thay đổi khí hậu. Kết quả Bảng 2.14 cho thấy 80.2 ngàn héc-ta đã được triển khai các dịch vụ khuyến nông trong giai đoạn 2005-2008. Đặc biệt nhiều giống cây trồng mới với năng suất cao, khả năng thích ứng rộng đã được đưa vào sản xuất qua hệ thống khuyến nông như lúa lai cho vùng khó khăn với 1.165 héc-ta; biện pháp canh tác lúa tổng hợp (33,4 ngàn héc-ta),…

Bảng 2.14. Hoạt động khuyến nông để thích ứng với BĐKH giai đoạn 2005-2008

Loại hình

Đơn vị tính

2005

2008

2005-08

Trồng trọt

Ha

12.513,0

40.158,0

80.227,0

- Lúa lai F1

Ha

710,0

1.220,0

28.993,0

- Lúa lai cho vùng khó khăn

Ha

735,0

430,0

1.165,0

- Lúa chất lượng cao

Ha

3.321,0

-

3.321,0

- Canh tác lúa tổng hợp

Ha

-

33.405,0

33.405,0

- Ngô lai

Ha

740,0

-

740,0

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Ha

1.200,0

1.099,0

2.299,0

- Rau màu và nấm

Ha

1.400,0

1.313,0

2.713,0

- Cây ăn quả

Ha

712,0

686,0

1.398,0

- Lạc, đậu tương và vừng

Ha

1.684,0

1.297,0

2.981,0

- Điều trên đất cát

Ha

597,0

708,0

1.305,0

-Thâm canh chè

Ha

164,0

-

164,0

- Mía

Ha

90,0

-

90,0

- Dâu

Ha

200,0

-

200,0

- Cà phê, ca cao, cao su

Ha

285,0

-

285,0

- Bảo vệ thực vật

Ha

480,0

-

480,0

Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 2009

Đặc biệt, thông qua các chương trình khuyến nông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ đã được triển khai như đậu tương đông, chuyển dịch lúa đông xuân sang xuân sớm, xen canh, luân canh nhằm đảm bảo tính thích ứng và hiệu quả cao với điều kiện khí hậu thay đổi.

Như vậy, BĐKH đòi hỏi nhà nước và nông dân phải áp dụng và chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng, giống mới nhằm mang lại hiệu quả cao hơn. Thông qua dịch vụ khuyến nông, nông dân được tiếp cận và tiếp nhận nhiều giống cây trồng mới đem lại hiệu quả cao hơn và thích ứng với điều kiện khí hậu diễn biến khắc nghiệt hơn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article