Việt Nam có bờ biển dài 3.260km, hơn một triệu km2 lãnh hải và trên 3.000 hòn đảo gần bờ và hai quần đảo xa bờ, nhiều vùng đất thấp ven biển.

Việt Nam có bờ biển dài 3.260km, hơn một triệu km2 lãnh hải và trên 3.000 hòn đảo gần bờ và hai quần đảo xa bờ, nhiều vùng đất thấp ven biển. Những vùng này hàng năm phải chịu ngập lụt nặng nề trong mùa mưa và hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô. BĐKH và nước biển dâng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nói trên, làm tăng diện tích ngập lụt, gây khó khăn cho thoát nước, tăng xói lở bờ biển và nhiễm mặn nguồn nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt, gây rủi ro lớn đối với các công trình xây dựng ven biển như đê biển, đường giao thông, bến cảng, các nhà máy, các đô thị và khu dân cư ven biển.

BĐKH, đặc biệt là mực nước biển dâng và nhiệt độ nước biển tăng ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển và ven biển, gây nguy cơ đối với các rạn san hô và rừng ngập mặn, ảnh hưởng xấu đến nền tảng sinh học cho các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển. Tác động tiềm tàng của BĐKH lên rừng ngập mặn ở Việt Nam có thể gồm:

  • Do nhiệt độ tăng rừng ngập mặn sẽ chuyển dịch lên phía bắc
  • Do nhiệt độ tăng hàm lượng CO2 trong nước biển tăng làm cho rạn san hô bị suy thoái. Do rạn san hô ở phía ngoài biển giữ chức năng bảo vệ rừng ngập mặn  ở phía trong bị suy thoái theo.
  • Do mức nước biển dâng lên nên rừng ngập mặn sẽ phải chuyển dịch vào trong cửa sông , nếu thích nghi được thì tồn tại còn ngược lại sẽ bị tiêu diệt. Diện tích rừng ngập mặn có nhiều nguy cơ bị thu hẹp.
  • Ảnh hưởng của lượng mưa tùy thuộc nếu tăng thì rừng ngập mặn sẽ tốt lên hoặc giảm thì suy thoái . Bão với tần suất tăng và cường độ tăng sẽ hủy hoại rừng ngập mặn. Nếu lượng mưa tăng, lượng trầm tích tăng sẽ làm giảm quang hợp của cây trong rừng ngập mặn.
  • Các nhân tố gây áp lực và làm tăng tác động âm tính của BĐKH đối với rừng ngập mặn mạnh hơn so với các thảm thực vật ở trong lục địa, đó là: chia cắt vùng phân bố (do phát triển nuôi trồng thủy sản), chuyển đổi sử dụng đất (làm muối, trng cói, cây lúa), khai thác quá mức (gỗ, củi) và ô nhiễm nước nhiều nơi rất nặng.
  • Cũng nên nhận xét ở đây là nhiệt độ tăng và nồng độ CO2 tăng sẽ làm tăng quang hợp cho rừng ngập mặn, năng suất sinh học rừng ngập mặn sẽ gia tăng nếu trong giới hạn thích nghi.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article