ĐH Thủy Lợi và Spatial Decisions - Ấn độ. Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hội thảo: Ứng dụng GIS trong Biến đổi khí hậu và Quản lý tài nguyên nước, 7/4/09. ĐH Thủy Lợi và Spatial Decisions - Ấn độ

Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, với các nội dung sau:

1. Biến đổi khí hậu và quản lý Tài nguyên nước: Sử dụng GIS như thế nào để biết được những tác động của Biến đổi khí hậu

2. Dự báo và lập quy hoạch quản lý thiệt hại do lũ lụt: Ứng dụng mô hình và phân tích tính tổn thương của khu vực thanh phố và ven biển do biến đổi khí hậu. Sử dụng GIS để hỗ trợ.

3. Quản lý tài nguyên nước các khu đô thị.

4. Lập chính sách với sự hỗ trợ của công nghệ GIS trên Web

Thời gian:  07/4/2009
Từ:           8:30am - 12:30pm

Download (PDF; 417KB)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article