Thủy lợi

Biến đổi khí hậu, tài nguyên nước và thủy lợi

Sông ngòi là sản phẩm của khi hậu. Mọi sự thay đổi của khi hậu đều tác động mạnh mẽ lên nguồn nước sông.

Dòng chảy năm

Tác động của BĐKH đến dòng chảy năm rất khác nhau giữa các vùng/hệ thống sông trên lãnh thổ Việt Nam.

Dòng chảy mùa lũ

Dưới tác động của biến đổi khi hậu, dòng chảy mùa lũ của phần lớn các sông đều có xu thế tăng, chỉ riêng sông Đồng Nai giảm so với thời kỳ 1980-1999 và không có sự chênh lệch đáng kể giữa hai kịch bản B2 và A2.

Dòng chảy mùa cạn

Khác với dòng chảy năm và dòng chảy mua lũ, dòng chảy mùa cạn trong tương lai của tất cả các sông trong lãnh thổ Việt Nam sẽ đều giảm do tác động của BĐKH.

Lũ, ngập lụt

Trong các lưu vực nghiên cứu, đồng bằng thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Binh và sông Cả được các hồ chứa lớn cùng với hệ thống đê sông bảo vệ.

Xâm nhập mặn

Nước biển dâng trung bình khoảng 30 cm vào năm 2050 và 75 cm vào năm 2100 cộng với dòng chảy kiệt phía thượng lưu ngày càng giảm, xâm nhập mặn càng vào sâu trong đất liền.

Tác động lên nhu cầu nước cho nông nghiệp

Nhiệt độ tăng lên, bốc thóat hơi tiềm năng tăng tương ứng, đồng thời lượng mưa trong mùa khô giảm ở trên tất cả các lưu vực, dẫn đến nhu cầu nước cho tưới có xu thế tăng lên trên tất cả các lưu vực.

Tác động đến thủy điện

Trên các lưu vực, trên cơ sở các hồ chứa thủy điện lớn đã và đang được xây dựng, dựa vào tổng sơ đồ quy hoạch điện 6 đã được chính phủ phê duyệt, một số hồ chứa thủy điện lớn được đưa vào tính toán.

Hiện trạng hệ thống thủy lợi của Việt nam

Theo số liệu thống kê đánh giá chưa đầy đủ, các công trình thủy lợi đang được khai thác gồm: 5.656 hồ chứa; 8.512 đập dâng; 5.194 trạm bơm điện, cống tưới tiêu các loại; 10.698 các công trình khác và trên 23.000 bờ bao ngăn lũ đầu vụ hè thu ở ĐBSCL, cùng với hàng vạn km kênh mương và công trình trên kênh.

Tác động của BĐKH đối với các công trình thủy lợi

Việt Nam nằm ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là 1 trong các vùng bão phát sinh và hoạt động mạnh. Bão vào nước ta thường di chuyển theo hướng Tây Bắc, Tây, Tây Nam và chuyển dịch hướng theo mùa. Mùa bão ở khu vực Biển Đông thường kéo dài 5 tháng trong năm (từ tháng 7 đến tháng 11), tập trung nhiều nhất vào tháng 8 và tháng 9.
12