Trên các lưu vực, trên cơ sở các hồ chứa thủy điện lớn đã và đang được xây dựng, dựa vào tổng sơ đồ quy hoạch điện 6 đã được chính phủ phê duyệt, một số hồ chứa thủy điện lớn được đưa vào tính toán.

Trên các lưu vực, trên cơ sở các hồ chứa thủy điện lớn đã và đang được xây dựng, dựa vào tổng sơ đồ quy hoạch điện 6 đã được chính phủ phê duyệt, một số hồ chứa thủy điện lớn được đưa vào tính toán. Như phân tích ở trên, dưới tác động của biến đổi khi hậu, dòng chảy trong sông thay đổi dẫn đến sản lượng điện của các nhà máy thủy điện về lâu dài sẽ bị ảnh hưởng. Trên lưu vực sông Hồng - Thái Binh và sông Cả, theo xu thế tăng lên của dòng chảy, lượng điện phát ra trung bình năm tăng lên, nhưng tăng rõ nhất là trên sông Cả lên đến gần 3% vào giữa thế kỷ 21. Các lưu vực còn lại, điện lượng trung binh năm có xu thế giảm dần khoảng 3% vào giữa thế kỷ 21 và giảm nhiều nhất không đến 6% vào cuối thế kỷ 21. Điện lượng giảm trên các lưu vực sông Thu Bồn, Ba, Đồng Nai chủ yếu là do dòng chảy trong 9 tháng mùa cạn giảm mạnh, trong khi đó 3 tháng mùa lũ công suất phát tăng không  đáng kể.

Để thay cho lời kết xin đề xuất một số biện pháp thích ứng với BĐKH trong tài nguyên nước như sau:

- Nâng cao nhận thức về biến đổi khi hậu và phát triển nguồn nhân lực;

 -Tăng cường hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Lồng ghép vấn đề BĐKH trong các chính sách phát triển KT – XH. Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu;

 -Xây dựng các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với biến đổi khi hậu;

 -Sử dụng nguồn nước một cách khoa học, tiết kiệm và hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo an toàn cung cấp đủ nước cho mọi nhu cầu;

 - Xây dựng và hoàn thiện khung các văn bản pháp luật đồng bộ với các luật và các văn bản dưới luật, sửa đổi hoàn thiện các cơ chế, chinh sách liên quan;

- Các bộ ngành liên quan củng cố bộ máy quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở các cấp trong điều kiện BĐKH;

- Xây dựng, chương trinh, kế hoạch thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại các ngành, các cấp;

- Xac định các giải pháp KHCN phù hợp như: quy hoạch tổng thể lưu vực sông, thay đổi các tiêu chuẩn kỹ thuật các công trình khai thác và sử dụng nước, các biện pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nước, duy tri bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm nước, thoát lũ, tiêu úng, chống xâm nhập mặn va giữ  nước ngọt;

-Quản lý, duy trì và phát triển  rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng ngập mặn;

- Xây dựng và gia cố hệ thống đê sông, biển, quai đê ở ĐBSCL, phòng chống triều cường;

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình điều tiết hệ thống hồ chứa;

-Xây dựng và củng cố hệ thống tiêu thoát nước ;

- Xây dựng đập cống ngăn mặn;

- Nghiên cứu chuyên đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article