Khác với dòng chảy năm và dòng chảy mua lũ, dòng chảy mùa cạn trong tương lai của tất cả các sông trong lãnh thổ Việt Nam sẽ đều giảm do tác động của BĐKH.

Khác với dòng chảy năm và dòng chảy mua lũ, dòng chảy mùa cạn trong tương lai của tất cả các sông trong lãnh thổ Việt Nam sẽ đều giảm do tác động của BĐKH. Tuy nhiên, mức giảm của dòng chảy cạn là khác nhau khá lớn giữa các sông, thậm chí giữa thượng, trung và hạ lưu trên cùng triền sông và kịch bản A2 có mức giảm nhiều hơn so với kịch bản B2. Vào thời kỳ 2040-2059, mức độ giảm của dòng chảy trung binh mùa cạn dao động trong phạm vi từ dưới 1,5% ở sông Đà, Gâm, Hiếu, đến trên 10% tại sông Ba; còn các sông khác thường giảm 3-10%.

Trên sông Mê Công, theo tinh toán của MRC, do biến đổi khi hậu dẫn đến dòng chảy trung binh mùa cạn tăng khoảng 20% tại Kratie và trên dưới 10% tại Tân Châu vào những năm giữa thế kỷ 21. Dòng chảy 3 tháng cạn nhất trung binh thời kỳ 2010-2050 có xu thế tăng nhưng không quá 10% ở cả hai kịch bản tại Tân Châu và Châu Đốc. Dòng chảy 1 tháng cạn trung binh thời kỳ 2010-2050 giảm khoảng - 5% đối với kịch bản B2 và tăng khoảng 3% ở kịch bản A2 tại trạm Tân Châu. Khi xét đến tác động điều tiết của hệ thống hồ chứa kết hợp với ảnh hưởng của biến đổi khi hậu trong tương lai, dòng chảy trung binh mùa cạn có thể tăng trên dưới 40% tại Kratie va khoảng dưới 20% tại Tân Châu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article