Tăng cường liên kết trong sản xuất, sử dụng có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên, giảm thải khí thải và chất gây ô nhiễm, áp dụng công nghệ mới, đa dạng hóa đối tượng nuôi và khai thác, tăng cường các biện pháp khai thác và nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường... ngày càng trở thành hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực thủy sản.

Các biện pháp thích ứng là cần thiết đối với cộng đồng nghề cá. Tăng cường liên kết trong sản xuất, sử dụng có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên, giảm thải khí thải và chất gây ô nhiễm, áp dụng công nghệ mới, đa dạng hóa đối tượng nuôi và khai thác, tăng cưng các biện pháp khai thác và nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường... ngày càng trở thành hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực thủy sản.

Trong thời gian qua, các mô hình nuôi nhuyễn thể phát triển nhanh, gồm nuôi tu hài ở miền Bắc và miền Trung; nuôi hầu ở vùng ven biển miền Bắc, miền Nam; nuôi vẹm ở miền Trung; nuôi ngao/nghêu dựa vào nguồn giống nhân tạo ở miền Bắc, Trung và Nam... Nuôi nhuyễn thể vừa có hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường lại vừa thích nghi tốt với hiện tượng nước biển dâng.

Tại những vùng bị nước mặn xâm nhập, đã đa dạng hóa đối tượng nuôi và mô hình nuôi. Nuôi tôm-lúa ở vùng chuyển đổi. Nuôi tôm càng xanh, cá rô phi, cá bống bớp ở vùng cửa sông, ven biển chịu tác động mạnh của khối nước mặn.    Để đối phó với tác động của BĐKH, người dân sống ở vùng ven biển ĐBSCL có kinh nghiệm bố trí loài nuôi, cây trồng theo các hệ thống canh tác phù hợp với điều kiện chỉ có nước ngọt vào mùa mưa, bị xâm nhập mặn vào mùa khô. Người dân lựa chọn nuôi tôm, cá nước lợ vào mùa khô luân canh với trồng lúa. Họ đưa nước mặn vào ruộng để nuôi tôm, cá trong mùa nắng, sau đó rửa mặn để trồng lúa mùa mưa.

Bố trí lại các loài nuôi, né vụ, hiệu chỉnh kỹ thuật nuôi, tăng sử dụng chế phẩm sinh học, giảm thay nước trong quá trình nuôi... đã được áp dụng tại khu vực ĐBSCL và các khu vực nuôi trồng thủy sản khác.

Tại khu vực đảo, dưới tác động của sói lở vùng bờ hay suy giảm nguồn lợi thủy sinh, người dân có xu hướng chuyển đổi nghề khai thác ra xa bờ hơn, hoặc chuyển sang nuôi trồng, chế biến, dịch vụ thủy sản.

Dịch chuyển mùa vụ nhằm đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết cũng là biện pháp được người dân nuôi tôm áp dụng. Rút ngắn thời gian 1 vụ canh tác cũng được ngư dân tính đến, khi chuyển từ nuôi tôm sú (có thời gian nuôi 4-5 tháng) sang nuôi tôm chân trắng (có thời gian nuôi khoảng 3 tháng).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article