Biến đổi khí hậu đe dọa nghiêm trọng sản xuất chè Ấn Độ

Biến đổi khí hậu và nông nghịệp

Trong khuôn khổ phân tích tác động của BĐKH đến nông nghiệp (trồng trọt) Việt Nam, đề xuất các biện pháp thích ứng và chính sách giảm thiểu đã đề cập đến những nội dung sau đây

Tổng quan về nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp trên thế giới

BĐKH gây ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở các vùng sinh thái trên thế giới. (IPCC, 2007, Stern, 2009). Những nghiên cứu này được thể hiện ở các khía cạnh sau

Tổng quan về nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp tại Việt Nam

Cũng giống như các nước trên thế giới, các nhà khoa học Việt Nam cũng đã tiến hành nghiên cứu và chỉ ra những tác động của BĐKH đối với nông nghiệp bao gồm:

Lượng hóa tác động biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế quốc dân

Đánh giá chi tiết thiệt hại do BĐKH đã được nhiều nước và các nhà khoa học đánh giá và dự báo. Tuy nhiên các nghiên cứu này mới chỉ dựa theo các kịch bản để dự báo khả năng cao nhất có thể xảy ra đối với mỗi quốc gia trong điều kiện khí hậu biến đổi theo chiều hướng bất lợi.

Đánh giá thiệt hại do tác động của BĐKH đến nông nghiệp

Thiên tai gây ra những thiệt hại to lớn đối với nền kinh tế của nước ta. Bão gây thiệt hại cho ngư dân đánh bắt cá trên biển, tàn phá các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, tàn phá hệ thống đê ngăn mặn đưa nước mặn xâm nhập vào đồng ruộng và các khu vực dân cư ven biển, gió mạnh của bão gây thiệt hại về nhà cửa, công trình, cây trái và mùa màng nhất là vùng đồng bằng sông Hồng và Miền Trung.

Đánh giá chi phí xã hội do tăng đầu tư nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu

Mặc dù khó có thể xác định chính xác được khoản chi phí đầu tư nào cho ngành nông nghiệp là để phục vụ cho công tác giảm thiếu tác động của BĐKH.

Đánh giá tác động tiềm ẩn đối với nông nghiệp Việt Nam do BĐKH

Như đã biết, nông nghiệp Việt Nam chịu tác động nặng nề của BĐKH. Ngoài những thiệt hại trực tiếp do thiên tai, những ảnh hưởng tiềm năng đối với nông nghiệp cũng được tính đến trong nghiên cứu này.

Dự báo tổng thể tác động của BĐKH đối với một số cây trồng chính

Dựa vào kết quả phân tích ở các phần trên, tác động tổng thể được tổng hợp và phân tích tại bảng 2.13.

Nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng mới

Khi điều kiện khí hậu thay đổi, đối tượng sản xuất nông nghiệp lại nhạy cảm với môi trường, do vậy các nghiên cứu đã được thực hiện để lựa chọn các giống cây trồng mới, các kỹ thuật canh tác mới nhằm thích ứng với điều kiện môi trường và khí hậu thay đổi.
12