Đánh giá chi tiết thiệt hại do BĐKH đã được nhiều nước và các nhà khoa học đánh giá và dự báo. Tuy nhiên các nghiên cứu này mới chỉ dựa theo các kịch bản để dự báo khả năng cao nhất có thể xảy ra đối với mỗi quốc gia trong điều kiện khí hậu biến đổi theo chiều hướng bất lợi.

(1) Các nước trên thế giới

Đánh giá chi tiết thiệt hại do BĐKH đã được nhiều nước và các nhà khoa học đánh giá và dự báo. Tuy nhiên các nghiên cứu này mới chỉ dựa theo các kịch bản để dự báo khả năng cao nhất có thể xảy ra đối với mỗi quốc gia trong điều kiện khí hậu biến đổi theo chiều hướng bất lợi. Cụ thể, các nghiên cứu của WB, 2007 đã nghiên cứu và dự báo sâu về tác động của nước biển dâng đối với nông nghiệp.

Theo đó, nếu nước biển dâng 1m, vùng Nam Á sẽ mất đi 0,29% diện tích đất tự nhiên, 0,11% diện tích đất nông nghiệp và 0,55% GDP. Trên thực tế, chắc chắn thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều nếu bao gồm cả các hiện tượng thới tiết cực đoan, lũ lụt và hạn hán.

Bảng 2.1. Tác động của mực nước biển dâng khu vực Châu Á (%)

Đối tượng

1m

2m

3m

5m

Nam Á

Đông Á

Nam Á

Đông Á

Nam Á

Đông Á

Nam Á

Đông Á

Diện tích tự nhiên

0,29

0,52

0,52

0,84

0,85

1,26

1,24

2,30

Đất nông nghiệp

0,11

0,83

0,23

1,43

0,45

2,22

1,16

4,19

Dân số bị ảnh hưởng

0,45

1,97

0,78

3,19

1,36

4,78

3,02

8,63

GDP bị ảnh hưởng

0,55

2,09

0,94

3,37

1,58

5,20

2,20

10,20

Nguồn: WB, 2007

(2) Việt Nam

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam là một trong số các nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH và nước biển dâng, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập chìm nhiều nhất. Nếu mực nước biển dâng 1m sẽ có 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất khoảng 10% GDP, nếu nước biển dâng 3m sẽ có khoảng 25% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất khoảng 25% GDP. Như vậy, nếu so với khu vực và trên thế giới, mức độ ảnh hưởng của BĐKH đối với nước ta nghiêm trọng hơn nhiều, cao gấp nhiều lần các nước trong khu vực. Năng suất và sản lượng có thể bị giảm do biên độ dao động của nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố ngoại cảnh khác tăng lên. Nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi giảm hạn chế phát triển chăn nuôi. Khi đó nước ta sẽ phải đối mặt với vấn đề lớn về an ninh lượng thực và ổn định kinh tế nhất là các vùng nông thôn bị tổn thương cao.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article