Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thực hiện trên nguyên tắc: vừa thích nghi với ứng phó tích cực để tồn tại và phát triển, trong đó ứng phó là trọng tâm.

Theo Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 3/3 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia thời gian tới cần tập trung chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện có kết quả hơn từng việc cụ thể, tạo yếu tố cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo.

Trước hết, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng Chiến lược tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó thể hiện rõ: Ứng phó với biến đổi khí hậu được coi là vấn đề sống còn của đất nước; phải xác định được nội dung, lộ trình thực hiện phù hợp, gắn với các hoạt động chung của xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt, liên tục và lâu dài. Nội dung chiến lược phải xây dựng có tính hệ thống, tổng thể và đồng bộ, mang tính căn cơ, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và phân kỳ thực hiện với bước đi thích hợp, phải quán triệt và làm cho mọi tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân trong cả nước nhận thức đầy đủ yêu cầu, nội dung, lộ trình thực hiện chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu để cùng tham gia thực hiện.

Thủ tướng cho rằng ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thực hiện một cách chủ động, trên cơ sở phát huy nội lực là chính, đồng thời tranh thủ tối đa hỗ trợ từ bên ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu phải được thực hiện trên nguyên tắc: vừa thích nghi với ứng phó tích cực để tồn tại và phát triển, trong đó ứng phó là trọng tâm. Phải đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới để hạn chế phát thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để ứng phó tích cực với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu như củng cố nâng cấp các hệ thống đê, kết hợp việc xây dựng hệ thống đê biển với đường ven biển, đảm bảo an toàn cho các hò chứa, điều chỉnh quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các khu dân cư vùng ven biển, trồng rừng và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp...

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam để các Bộ, ngành và địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch hành động; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể như thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp sạch... Từng chương trình mục tiêu phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các dự án cấp bách cần làm trước, dự án phức tạp chưa có khả năng thì thuê nước ngoài thực hiện để đẩy nhanh hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo một số công việc và dự án cần triển khai ngay để thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu: Lập bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản về nước biển dâng, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, củng cố nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; các dự án chống ngập các thành phố lớn (trong đó, dự án chống ngập TPHCM tiếp tục triển khai thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt). Tranh thủ hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật từ Quốc tế để chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, trong đó quan tâm phát triển nền công nghiệp xanh, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như gió, năng lượng mặt trời. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trồng rừng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế, phát triển kinh doanh tín chỉ Cacbon trên thị trường thế giới để đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công Thương xây dựng chiến lược sử dụng công nghệ sạch, xác định rõ công nghệ nào được tiếp tục đầu tư, công nghệ nào không được đầu tư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo và khuyến khích việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong canh tác nông nghiệp để giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính; ứng dụng các tiến bộ khoa học về giống và cơ cấu lại mùa vụ để góp phần nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng Chiến lược phát triển xanh (Cacbon thấp); đồng thời làm việc với các nhà tài trợ để thống nhất trình tự, thủ tục triển khai các dự án và đối tượng ưu tiên đầu tư, nhất là các dự án nhằm giảm thiểu phát thải gây hiệu ứng nhà kính và dự án nhằm mục tiêu ứng phó tích cực.

Thủ tướng đồng ý bổ sung Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế với Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của nước ta. Trước mắt, Thủ tướng đồng ý Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu mời chuyên gia nước ngoài tham gia chuyên môn của Chương trình./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article