Thế giới vẫn đang hướng về một tương lai với nhiệt độ cao hơn, năng suất cây trồng có khả năng sẽ giảm nếu nông dân không thích ứng với các biện pháp quản lý hoặc công nghệ mới.

 Xây dựng chiến lược mới là đặc biệt khó khăn cho nông dân trồng lúa miến ở Tây Phi - nơi các loại hạt giống và phân bón còn khan hiếm, trong khi hạn hán và lượng mưa không thể đoán trước được. Nghiên cứu cho thấy, sử dụng nhiều giống lúa miến chịu nhiệt có thể mang lại nhiều lợi ích nhất.

"Biến đổi khí hậu sẽ tác động lên cả các hệ sinh thái tự nhiên và nông nghiệp trên hành tinh. Sự khác biệt là người nông dân có thể làm gì đó để thích ứng với biến đổi khí hậu, và giảm thiểu những tác động tới cây trồng của họ", Kaiyu Guan - nhà khoa học môi trường tại trường Đại học Illinois cho biết.
 Guan và các đồng nghiệp của ông đã tiến hành một dự án nghiên cứu mô hình hóa các biện pháp thực hành mà nông dân có thể áp dụng để giúp người nông dân chống chọi với các kịch bản về biến đổi khí hậu. "Chúng tôi bắt đầu với một danh sách dài các lựa chọn thích ứng, nhưng cuối cùng chúng tôi thu hẹp nó xuống 5 lựa chọn mà chúng tôi tin rằng sẽ khả thi hơn cho tương lai và cho người nông dân trồng lúa miến ở Tây Phi", Guan nói.
Nhóm nghiên cứu đã vận dụng dữ liệu về lượng mưa của 30 năm trước và nhiệt độ từ năm 1961-1990, cũng như 8 kịch bản khác nhau để dự báo về biến khí hậu trong tương lai từ năm 2031 đến 2060. Được vẽ ra từ một biểu đồ năng suất cây trồng mới ứng phó với điều kiện khí hậu trong lịch sử/hiện tại và khí hậu tương lai do đồng tác giả David Lobell từ trường Đại học Stanford phát triển, nhóm nghiên cứu đã có thể xác định tác động của năm phương thức quản lý đến sản lượng cây trồng.
Tóm tắt các kết quả cho thấy:
• Gieo hạt muộn, hoặc chọn thời gian an toàn để trồng, không cho thấy nhiều lợi ích.
• Tăng mật độ hạt giống và sử dụng phân bón nhiều hơn sẽ dẫn đến sản lượng cây trồng cao hơn, có hoặc không xảy ra biến đổi khí hậu.
• Thay đổi độ dài của thời gian nhiệt nóng cần thiết cho cây lúa miến phát triển sẽ làm giảm sản lượng cây trồng.
• Thu nước mưa để sử dụng trong một đợt khô hạn sẽ chỉ mang lại lợi ích nhỏ cho năng suất cây trồng có hoặc không có xảy ra biến đổi khí hậu.
• Sử dụng giống lúa miến chống chịu được căng thẳng nhiệt trong giai đoạn ra hoa chứng minh là có khả năng cao nhất cho năng suất cây trồng cao hơn trong bối cảnh nhiệt độ cao hơn trong tương lai.
Guan cho biết nghiên cứu này xác nhận lại kết luận của các nghiên cứu trước đây. "Nếu nông dân không làm bất cứ điều gì cho sự thay đổi khí hậu ở Tây Phi, thì sẽ có một tác động nghiêm trọng - thua lỗ về năng suất cây trồng. Chúng ta phải làm một cái gì đó. Chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng hầu hết các biện pháp trên đều không hiệu quả như mong đợi".
Nhưng, đó là biện pháp mới mà nhóm sử dụng mô hình cây trồng được xác nhận để giải quyết các câu hỏi cho nghiên cứu cụ thể mà Guan đã nhận thấy giá trị lớn nhất trong việc đánh giá các tác động tiềm tàng của 5 chiến lược quản lý trang trại.
"Mục tiêu của chúng tôi là xác định tác động của một lựa chọn thích ứng đã được đề xuất cụ thể nhằm xác định hiệu quả của từng thích ứng", Guan giải thích. "Kế hoạch mới cho phép chúng tôi thực hiện những tính toán như vậy để 5 thích ứng trong 8 kịch bản biến đổi khí hậu có thể được đánh giá dựa trên những gì mà năng suất cây trồng sẽ đạt được nếu người nông dân không thực hiện bất kỳ sự thích ứng nào".
Guan cho biết thêm rằng nghiên cứu này cung cấp số liệu chi tiết cho cây lúa miến trồng ở khu vực Tây Phi và là một gợi ý cho việc sử dụng các giống lúa miến thích ứng có khả năng chịu nhiệt cao hơn sẽ là hữu ích nhất. Ông tin rằng thông tin này sẽ hữu ích cho các cơ quan nhà nước khi họ quyết định nơi đầu tư tiền cho nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tìm được các giống chịu nhiệt mới cho nông dân Tây Phi có thể là thử thách tiếp theo. Biện pháp thực hành phổ biến hiện nay là nông dân giữ lại hạt giống từ vụ thu hoạch hàng năm và sử dụng cùng một giống lặp lại, Guan nói. Ông cho rằng có lẽ các cơ quan tài trợ của chính phủ, tổ chức phi chính phủ có thể đề cập đến việc thiết lập một biện pháp phân phối giống lúa miến chịu nhiệt cho các nước đang phát triển.

 

N.T.H. (Theo Sciencedaily)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
753