Tổng cục Phòng, Chống thiên tai được thành lập mới theo Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Thủy lợi được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo Quyết định 25/2017/QĐ-TTg. Theo các quyết định của Chính phủ, cả hai tổng cục này trực thuộc Bộ NN-PTNT và có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017.

Ngoài việc cơ cấu lại tổ chức của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, Chống thiên tai được Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai, ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai, quản lí về đê điều… và nhiều nhiệm vụ giúp việc cho Bộ NN-PTNT cũng như thường trực BCĐ Phòng chống thiên tai Trung ương.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Việc ra đời hai tổng cục mới trực thuộc Bộ NN-PTNT về công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai vừa là yêu cầu để đáp ứng với thực tiễn cấp bách, cần thiết của công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như diễn biến của tình hình thiên tai ngày càng phức tạp ở nước ta, vừa là trách nhiệm và cũng là vinh dự lớn lao của Bộ NN-PTNT khi được Chính phủ tin tưởng giao cho những trọng trách mới trong công tác.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị 2 tổng cục ý thức được trách nhiệm, tầm quan trọng, trên cơ sở đoàn kết, cầu thị, hội nhập quốc tế để từ đó có những chương trình hành động quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả, khả thi nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng cũng mong muốn các Bộ ngành, các tổ chức quốc tế liên quan tiếp tục hợp tác phối hợp để cùng 2 tổng cục triển khai tốt nhiệm vụ.

“Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng chống thiên tai cần nhận thức trách nhiệm, nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, quyết liệt đáp ứng yêu cầu về thủy lợi và phòng, chống thiên tai phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương kiện toàn bộ máy, lựa chọn nhân sự, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có các chương trình hoạt động thiết thực và hiệu quả trên thực tế” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bộ NN-PTNT cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đối với hai Tổng cục trưởng. Cụ thể: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Bổ nhiệm ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, Chống thiên tai. Các quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017.

Nguồn: mard.gov.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
571