Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản một Hợp phần của Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu - Hợp phần Bộ Nông nghiệp & PTNT” (viết tắt là Hợp phần CBICS-MARD). Dự án được thực hiện trong 4 năm từ 2014 đến 2018, mục tiêu của Hợp phần CBICS-MARD gồm (i) Nâng cao năng lực thể chế trong ứng phó với BĐKH và năng lực điều phối của Văn phòng Biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; (ii) Tăng cường năng lực khoa học kỹ thuật trong xây dựng và thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành nông nghiệp và PTNT và (iii) Nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện các hoạt động ứng phó với biến  đổi khí hậu của các cơ quan trung ương, địa phương thuộc ngành nông nghiệp và PTNT.

            BQL dự án CBICS-MARD đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Điều phối viên dự án để hỗ trợ thực hiện Dự án (24 tháng, làm việc toàn thời gian). Thông tin chi tiết xin tham khảo điều khoản tham chiếu: ToRs_CBICS_-_MARD_Project_Coordinator_V1.docx

 Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm đơn ứng tuyển, CV, bản sao các bằng cấp liên quan đến địa chỉ sau:

BQL dự án”Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu – Hợp phần bộ nông nghiệp & PTNT”

Tầng 3, Số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

ĐT/Fax: 0437379212

Email: cbics.mard@gmail.com;

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00 ngày thứ Hai, 25 tháng 4 năm 2016.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article