Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu - CBICS” do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ quản, dự kiến triển khai trong 4 năm (2014-2018).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản một Hợp phần của Dự án (viết tắt là Hợp phần CBICS-MARD). Mục tiêu của Hợp phần CBICS-MARD gồm (i) Nâng cao năng lực thể chế trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và năng lực điều phối của Văn phòng Biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; (ii) Tăng cường năng lực khoa học kỹ thuật trong xây dựng và thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành nông nghiệp và PTNT và (iii) Nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện các hoạt động ứng phó với biến  đổi khí hậu của các cơ quan trung ương, địa phương thuộc ngành nông nghiệp và PTNT.

Theo kế hoạch hoạt động, BQL dự án CBICS-MARD đang tiến hành thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn về phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH, các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH trong các lĩnh vực thuộc ngành NN&PTNT”. BQL dự án kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu, hồ sơ mời thầu được cung cấp từ 8h ngày 31/10/2016 đến trước 9h ngày 29/11/2016 tại địa chỉ:

BQL dự án ”Tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu – Hợp phần bộ nông nghiệp & PTNT”

Phòng 301, Nhà A2, Số 21A Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

ĐT/Fax: 0437379212

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article