Tại hội thảo về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon của rừng diễn ra ngày 7/8, Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định, theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, những đơn vị phát thải khí CO2 lớn ra ngoài môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh sẽ phải trả phí, việc này dù khó nhưng bắt buộc phải thực hiện.

Theo dự thảo quyết định, 4 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế được lựa chọn thí điểm với 20 cơ sở là các cơ sở sản xuất có nguồn khí nhà kính lớn. Trong đó có 9 cơ sở sản xuất nhiệt điện và 11 cơ sở sản xuất xi măng. Dự thảo cũng quy định về mức chi trả đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh nhiệt điện than là 4 đồng/ki lô oát giờ (tương đương 2 đô la/tấn CO2) và 2 nghìn 100 đồng/1 tấn clanhke (tương đương 1,35 USD/tấn CO2) đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh xi măng...

Một số ý kiến đề xuất, về nguyên tắc và phạm vi chi trả, việc xác định khu rừng để chi trả rất khó vì vậy nên có các cơ chế để những chủ rừng gần nhà máy được ưu tiên hưởng Quỹ này và ưu tiên những khu rừng chưa được hỗ trợ cao để đạt mức khoán bảo vệ rừng đạt 400 nghìn đồng/ha, đồng thời tránh tác động lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào thời điểm triển khai thí điểm.

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc công ty nhiệt điện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp luôn xác định phải gắn với bảo vệ môi trường. Ủng hộ việc thí điểm này bởi nhiệt điện than có lượng phát thải khí nhà kính lớn, tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, phần chi phí này cần được tính vào giá điện; bên cạnh đó, cần có lộ trình để cho doanh nghiệp thực hiện.  

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, Việt Nam đã và đang thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế xanh với quyết tâm cao, từng bước hình thành thị trường tín chỉ các bon bởi đây là xu thế tất yếu, là công cụ quan trọng mà các quốc gia trên toàn cầu tập trung thực hiện. Việc thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng, những đơn vị phát thải khí CO2 lớn ra ngoài môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh sẽ phải trả phí, việc này dù khó nhưng bắt buộc phải thực hiện, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nêu rõ, có khó khăn nhưng là việc phải làm sớm, bắt buộc phải làm theo đúng thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu cho lãnh đạo sớm có ý kiến tham gia chính thức về dự thảo quyết định này. Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm nay. Đối với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh thí điểm cần quan tâm chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, triển khai thực hiện chính sách thí điểm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 Minh Long (http://www.omard.gov.vn)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
  Gửi ý kiến phản hồi
436