rong 03 ngày từ 17-19/7/2019 tại Bangkok Thái Lan, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hiệp quốc (FAO) tổ chức hội thảo khu vực về các công nghệ đánh giá và quy hoạch nông nghiệp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu (BĐKH) - Chia sẻ kinh nghiệm quốc gia trong thực hiện hệ thống mô hình tác động của BĐKH trong nông nghiệp (MOSAICC).

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu từ 15 quốc gia châu Á gồm Afghanistan, Bangladesh, Buhtan, Campuchia, Indonesia, Iran, Lào, Myanmar, Nepal, Pakisten, Papua New Guinea, Philippine, Samoa, Srilanca và Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về vai trò và tiềm năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong đánh giá và quy hoạch nông nghiệp thích ứng với BĐKH, chia sẻ thực trạng ứng dụng công cụ/công nghệ tiên tiến ở các quốc gia, thảo luận về các thách thức trong quy hoạch nông nghiệp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Các giải pháp công nghệ cho đánh giá và quy hoạch nông nghiệp thích ứng với BĐKH được các diễn giả giới thiệu tại Hội thảo gồm:

- Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á với Hệ thống đánh giá các cực đoan về thủy văn theo vùng  (Regional Hydrologic Extremes Assessment System - RHEAS) và dự án ứng dụng dự báo hạn hán tại Ninh Thuận, Việt Nam;

- Viện Công nghệ Châu Á với các modules và phần mềm phân vùng sinh thái nông nghiệp (AEZ);

- Tổ chức FAO với các công cụ Collect Earth, Earth Map and MOSAICC nhằm thiết lập và cung cấp các bằng chứng khoa học và thực tiễn cho các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ BĐKH;

- Dự án Tăng cường các hệ thống thông tin và giám sát khí hậu nông nghiệp thực hiện tại Lào với  hệ thống quản lý thông tin tài nguyên đất (LRIMS) và AEZ;

- Trường Đại học Southampton - Vương quốc Anh với Khung giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên và an ninh lương thực (NAF - SAR), trong đó có hai công cụ chính được áp dụng là phân vùng sinh thái nông nghiệp toàn cầu/quốc gia (GAEZ/NAEZ) và LRIM.

Hệ thống mô hình các tác động của BĐKH trong nông nghiệp (MOSAICC) do các chuyên gia của Tổ chức FAO xây dựng là tổ hợp các công cụ, lý tưởng trong thực hiện các nghiên cứu đánh giá tác động của BĐKH ở cấp quốc gia. Hệ thống gồm 4 cấu phần: (1) Dự báo khí hậu cho các vùng cụ thể dựa trên các kịch bản khí hậu khác nhau; (2) Mô phỏng hệ thống thủy văn quốc gia và tính toán cân bằng nước; (3) Dự báo năng suất và sản lượng cây trồng theo các kịch bản khí hậu khác nhau; (4) Dự báo tác động kinh tế và phân tích các phản hồi chính sách ở cấp quốc gia. MOSAICC hiện đang được ứng dụng thử nghiệm tại tại một số nước như Phillipinne, Indonesia, vv.

Đoàn Việt Nam có 3 đại biểu tham dự gồm đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và PTNT); Tổng cục Khí tượng Thủy văn quốc gia; và Viện Khí tượng Thủy văn và BĐKH (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Các đại biểu Việt Nam đã chia sẻ thực trạng và bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với FAO và các quốc gia liên quan trong tiếp nhận, thử nghiệm và ứng dụng các công cụ tiên tiến trong đánh giá tác động và quy hoạch nông nghiệp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.

Khánh Dung


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
  Gửi ý kiến phản hồi
478