Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi 143/2003/NĐ-CP về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Loại văn bản :  Nghị định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Các thỏa thuận-cam kết quốc tế
Số văn bản :  154/2007/NĐ-CP
Mã văn bản :  336/TCT-TNCN
Người ký :  Thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu : 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  14/11/2008
Ngày có hiệu lực :  14/11/2008