Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
Loại văn bản :  Nghị định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  130/2013/NĐ-CP
Mã văn bản :  130/2013/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu : 
Bãi bỏ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  16/10/2013
Ngày có hiệu lực :  29/11/2013