Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị định Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Loại văn bản :  Nghị định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Lĩnh vực khác
Số văn bản :  142/2013//NĐ-CP
Mã văn bản :  142/2013//NĐ-CP
Người ký :  Thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu : 
Nghị định này thay thế các Nghị định của Chính phủ: số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  24/10/2013
Ngày có hiệu lực :  15/12/2013