Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
Loại văn bản :  Nghị định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Phòng, tránh thiên tai
Số văn bản :  201/2013/NĐ-CP
Mã văn bản :  201/2013/NĐ-CP
Người ký :  Thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu : 
Nghị định này quy định việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư trong:
     - Khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
     - Điều tra cơ bản tài nguyên nước;
     - Cấp phép về tài nguyên nước;
     - Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước;
     - Tổ chức lưu vực sông và việc điều phối giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông.
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  27/11/2013
Ngày có hiệu lực :  01/02/2014