Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
Loại văn bản :  Nghị định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Phòng, tránh thiên tai
Số văn bản :  139/2013/NĐ-CP
Mã văn bản :  139/2013/NĐ-CP
Người ký :  Thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu : 
Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2013.
Nghị định này quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.

Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.
 
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  22/10/2013
Ngày có hiệu lực :  08/12/2013