Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
Loại văn bản :  Nghị định
Cấp ban hành :  Bộ Chính trị
Lĩnh vực :  Diêm nghiệp
Số văn bản :  80/2014/NĐ-CP
Mã văn bản :  80/2014/NĐ-CP
Người ký :  Thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu : 
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007.
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  06/08/2014
Ngày có hiệu lực :  01/01/2015