Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Phòng, tránh thiên tai
Số văn bản :  44/2014/QĐ-TTg
Mã văn bản :  44/2014/QĐ-TTg
Người ký :  Thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu : 
Ngày 15/8/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.
 
Cấp độ rủi ro thiên tai là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai áp thấp nhiệt đới, bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.
 
Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và công bố cùng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, làm cơ sở cho việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó với thiên tai.
Quyết định quy định chi tiết về các cấp độ rủi ro thiên tai. Cụ thể như sau:

- Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới, bão có 3 cấp, thấp nhất là cấp 3, cao nhất là cấp 5.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá có 2 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn có 3 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng có 3 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán có 4 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, sương muối có 3 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù có 3 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt có 5 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét có 3 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, sạt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có 2 cấp 
- Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn có 2 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do nước dâng có 5 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển có 3 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do động đất có 5 cấp.
- Cấp độ rủi ro thiên tai do sóng thần có 2 cấp là cấp 3 và cấp 5. 
 
 
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  15/08/2014
Ngày có hiệu lực :  01/10/2014