Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  QUYẾT ĐỊNH : Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Các thỏa thuận-cam kết quốc tế
Số văn bản :  01/VBHN-BNNPTNT
Mã văn bản :  01/VBHN-BNNPTNT
Người ký :  Bộ trưởng : Cao Đức Phát
Trích yếu : 
QUYẾT ĐỊNH : Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
 
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  27/03/2015
Ngày có hiệu lực :  12/05/2015