Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định : Ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực :  Phòng, tránh thiên tai
Số văn bản :  1788/QĐ-BNN-TCTL
Mã văn bản : 
Người ký :  Bộ trưởng : Cao Đức Phát
Trích yếu : 
Quyết định : Ban hành kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  19/05/2015
Ngày có hiệu lực :  19/05/2015