Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Báo cáo đánh giá thực hiện tiêu chí Thủy lợi phục vụ sơ kết 5 năm triển khai
Loại văn bản :  Báo cáo
Cấp ban hành :  Tổng cục Thuỷ lợi
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  1000/TCTL - QLCT
Mã văn bản :  1000/TCTL - QLCT
Người ký :  Phó TCT Nguyễn Văn Tỉnh
Trích yếu :  Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2011-2015) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để có số liệu báo cáo phục vụ Hội nghị và làm cơ sở hoàn thiện Hướng dẫn đánh giá đạt tiêu chí thủy lợi trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới sau khi có quyết định sửa đổi Bộ tiêu chí quốc gia của Thủ tướng chính phủ, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Quý Sở tổ chức rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi (tiêu chí số 3) trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và đề xuất kế hoạch thực hiện giai đoạn 2015-2016 theo các nội dung sau:

Xem chi tiết : chi tiết
Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí  thủy lợi : chi tiết
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  15/07/2015
Ngày có hiệu lực :  15/07/2015