Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Luật Bảo vệ môi trường
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  55/2014/QH13
Mã văn bản :  55/2014/QH13
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu :  Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
File đính kèm :  Tải về(748KB)
Ngày ban hành :  23/06/2014
Ngày có hiệu lực :  01/01/2015