Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Luật phòng, chống thiên tai
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phòng, tránh thiên tai
Số văn bản :  33/2013/QH13
Mã văn bản :  33/2013/QH13
Người ký : 
Trích yếu :  Luật này quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.
File đính kèm :  Tải về(708KB)
Ngày ban hành :  26/12/2015
Ngày có hiệu lực :  05/01/2014