Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Lâm nghiệp
Số văn bản :  29/2004/QH11
Mã văn bản :  29/2004/QH11
Người ký :  Nguyễn Văn An
Trích yếu :  Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.
File đính kèm :  Tải về(591KB)
Ngày ban hành :  12/03/2004
Ngày có hiệu lực :  04/01/2005