Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định về việc Thành lập ban công tác đàm phán của Việt nam về Biến đổi khí hậu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Các thỏa thuận-cam kết quốc tế
Số văn bản :  80/QĐ-TTg
Mã văn bản :  80/QĐ-TTg
Người ký :  Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu :  Thành lập Ban công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Ban công tác đàm phán) có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia; huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.
File đính kèm :  Tải về(22KB)
Ngày ban hành :  01/12/2012
Ngày có hiệu lực :  01/12/2012